upcoming

WE ARE HIRING!


Dudesweet Co., LTD., บริษัททำปาร์ตี้ คอนเสิร์ต แฟชั่น นิทรรศการ นิตยสาร อีเว้นท์ มากว่า 12 ปี กำลังขยายกิจการและมองหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1. Creative จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประจำ)
• อายุ 20-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสายศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสถาปัตยกรรม
• รักดนตรี
• มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบพื้นที่สำหรับงานปาร์ตี้ คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ หรือนิทรรศการ
• แกะแบบเป็นและสามารถทำให้ไอเดียของตัวเองเป็นรูปเป็นร่างได้
• ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ ถ้างานไม่เสร็จก็ทำงานดึกหรือข้ามคืนได้ ไม่ติดธุระที่บ้านบ่อยๆ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• ใช้โปรแกรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 4 โปรแกรม: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / SketchUp / AutoCAD / Vectorworks / Excel

================

2. Production Manager 1 ตำแหน่ง (ประจำ)
• อายุ 20-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• รักดนตรี
• พูดจารู้เรื่อง คุยกับผู้รับเหมาเป็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านการออกแบบได้
• ตรงต่อเวลา
• ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ ถ้างานไม่เสร็จก็ทำงานดึกหรือข้ามคืนได้ ไม่ติดธุระที่บ้านบ่อยๆ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

================

3. Film Director (Part Time)
• อายุ 20-30 ปี
• รักดนตรี
• รักการอ่าน
• มีความรู้รอบตัวทั้งในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม จนถึงการเมืองการปกครอง
• เขียนบท กำกับหนังและตัดต่อเป็น
• ตรงต่อเวลา
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ส่ง CV และ portfolio ของคุณเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 8 MB มาที่ jobs@dudesweet.org
ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม